Om Q-nätverket

Q-nätverket är för kvinnor som är företagare och ledare i Sollefteå kommun. Nätverket jobbar för ett mer dynamiskt samhälle där fler kvinnor ska driva livskraftiga företag och för fler kvinnor på ledande nivå.

Q-nätverkets medlemmar utgörs av kvinnor som driver företag eller som är ledare i företag eller organisationer.

Q-nätverket är till för dig som vill utöka ditt nätverk, göra affärer, utvecklas i ditt entreprenörskap och ledarskap och inte minst träffas, samtala och utbyta erfarenheter.

 

Vår medlemsavgift är för närvarande 450 kr varav 400 kr är avdragsgill (år 2020).

Våra stadgar:

Q-stadgar antagna 15 mars 2018

 

Välkommen!

Kontakta vår ordförande Åsa G Torell 070-311 19 51