Bli medlem

Vår medlemsavgift är för närvarande 450 kr varav 400 kr är avdragsgill (år 2019).

Våra stadgar:

Q-stadgar antagna 15 mars 2018.pdf

GDPR
Läs här hur vi i Q-nätverket hanterar våra medlemmars personuppgifter, i enlighet med GDPR.

GDPR_Q-nätverket.pdf

 

För att bli medlem – fyll i nedan

ALLA fält nedan är obligatorisk att fylla i

Fakturaadress